Hjem

Dagkirurgi i Norge 2011–2013

Hovedfunnene er oppsummert i faktaarkene under, som også inneholder en kort beskrivelse av tilstand og inngrep. Det gis videre informasjon om befolkningens forbruk av inngrepet i geografiske områder. Med forbruk menes andel av befolkningen som får utført inngrepet. Befolkningens forbruk måles som antall inngrep pr. 100 000 innbyggere. Forskjeller i forbruk mellom de geografiske områdene er kort kommentert.

Les mer: flere resultater og analyser finnes i rapporten.